Trainingsplang USBC 01

DagEquipeTerrainZäit
MéindegJuniorsEchternach19h00 - 20h30
Scolaires 1 + 3 Mertert / Ralingen18h00 - 19h30
DënsdegJuniorsRalingen19h30 - 21h00
CadetsRalingen18h00 - 19h30
Scolaires 2 Echternach18h00 - 19h30
BambinisBerdorf - Maartbësch18h00 - 19h00
PupillesBerdorf - Maartbësch18h00 - 19h00
PoussinsBerdorf - Maarrtbësch17h30 - 19h00
MinimesConsdorf - Buergkapp17h30 - 19h00
Seniors 1 + 2Berdorf - Maartbësch19h15 - 21h00
MëttwochJuniorsEchternach19h00 - 20h30
CadetsRalingen18h00 - 19h30
Scolaires 1 + 3 Mertert18h00 - 19h30
DonneschdegJuniorsBerdorf - Maartbësch19h30 - 21h00
Scolaires 1 + 3 Ralingen18h00 - 19h30
Scolaires 2 Echternach18h00 - 19h30
BambinisConsdorf - Buergkapp18h00 - 19h00
MinimesBerdorf - Maartbësch17h45 - 19h15
PupillesConsdorf - Buergkapp18h00 - 19h00
PoussinsConsdorf - Buergkapp17h30 - 19h00
Seniors 1 + 2Berdorf - Maartbësch19h15 - 21h00
MinimesBerdorf - Maartbësch17h30 - 19h00
FreidegSeniors 1 Consdorf - Kuerzwénkel19h15 - 21h00
CadetsMertert18h00 - 19h30
Scolaires 2 Echternach17h30 - 19h00
JuniorsConsdorf19h00 - 20h30