PräsidentQuentin Jadequentinjade@hotmail.fr621640684
SecretärQuentin Jade
SecretärSerge Ferreira serge.ferreira@googlemail.com621299804
CäissierSerge Ferreiraserge.ferreira@googlemail.com621299804
MemberMandy Herrmannmarc_herrmann@yahoo.com691669999
MemberNathalie Mirkesnathalie.mirkes@education.lu
MemberNelson Fernandes Santosanto.nelson@sapo.pt691271210
MemberJo Cerqueiranadjo@pt.lu661717929
MemberJoao Pereirajoao.pereira@hyusonglux.com691308907
MemberCorinne Baustert corinnebaustert42@gmail.com 691118993

Virstellung vun der Jugendkommissioun vum BC01

D’Jugendkommissioun setzt sech zesummen aus den Elteren vun de Jugendspiller, Träiner vun de Jugendspiller, a gin encadréiert vu verschidde Memberen aus eisem Club.
D’Memberen vun der Jugendkommissioun assuréieren den Encadrement vun de Jugendequippen.
De sportlëchen Deel, sou wéi den Träining, Selectioun vun de Spiller an de Programm ass de verschiddenen Jugendträiner iwerlooss.

Missioun vun der Jugendkommissioun:
° Gestioun vun de Lizensen, an Gestioun vum contrôle médico-sportif.
° Bereedstellen vun den Uniformen fir d’Jugendspiller.
° Coordinatioun vum Transport op den Träining an op d’Mätcher
an d’Zesummenaarbëcht mat den Träiner an den Elteren.
° d’Buvette während dem Träining an de Mätcher
° Organisatioun vun den Tournoiën.
° Organisatioun vun sëlleschen aaneren Manifestatiounen.

Wann dir eis bei dëser wichteger Aarbëscht wellt ënnerstëtzen, da mellt iech einfach bei engem vun den uewengennanten Responsabelen.