Zesummen si mer starck!
De 5ten an den 6ten Juni hu mer den HUSStec Cup zu Consdorf um Kuerzwénkel.

Sonndeg vun 09h00 – 13h00 Poussins an vun 14h00 – 18h00 Bambinis.
Méindeg vun 09h00 – 13h00 Pupilles an vun 14h00 – 18h30 Minimes.
De ganauen Spillprogramm krit der an Form vun enger Broschüre um Terrain ausgedeelt.
Mir hun Equipen aus Lëtzebuerg, Frankräich an Deitschland, also e bessi international.
Eis Jugendkommissioun suergt dofir dass der déi 2 Deeg genuch z’Iessen an ze drénken kritt.
Dës Tournéier ass organiséiert vun eiser Jugendkommissioun an dem Comité, ech soen der Jugendkommissioun an dem Comité Merci fir déi gutt Zesummenaarbëscht dëst Joer.
Mir all sin USBC 01!
Also kommt bis laanscht, dat gëtt e mega flotte Päischt Week-end.

01.06.2022 MëttwochBarragematch Seniors 1 USBC 01 - Folschette
19h30 zu Schieren
05 + 06. Juni ab 09h00 HUSStec CUP 2022 zu Consdorf