17.01 - 22.01.2023ASKAL Cup an der Hal zu Consdorf
04.02.203Kannerfuesbalab 14h00 um Kurzwénkel